Triển lãm

VIBS 2024

VIBS 2024

Vietnam International Bakery Equipment Show 2024

SẢN PHẨM TRƯNG BÀY

  • Dụng cụ Làm bánh và Máy chế biến
  • Máy đóng gói, Túi, Hộp quà, Nguyên liệu Đóng gói
  • Nguyên vật liệu
  • Nguyên liệu

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

Tell: 024 3202 0788  Mobile: +84 945 388 455

Email: contact@hoichotrienlam.vn

www.hoichotrienlam.vn

Gửi cho tôi:

(*) Các mục bắt buộc nhập

Gửi cho tôi:

(*) Các mục bắt buộc nhập

  • Dữ liệu trống
  • Dữ liệu trống
  • Dữ liệu trống