Dịch vụ

Mời khách tham quan

MỜI KHÁCH THAM QUAN

 

Khi Quý doanh nghiệp đã lựa chọn việc tham dự Triển lãm theo ngành hàng mong muốn.

Bạn hãy lên kế hoạch quảng bà & truyển thông để tìm đại lý và người mua.. Nó có yếu tổ chình về sự thành công cho sự kiện.

Hãy cắt một phần chi phí để dành cho việc truyền thông nhãn hàng của bạn.

Bằng các phương án sau.

  1. Quảng cáo trển website & diễn đàn chuyên ngành
  2. Quảng cáo bài viết trên báo trí
  3. Mời khách tham quan bằng phương pháp gọi điện
  4. Mời khách qua bưu điện
  5. Mời khách qua Email
  6. Mời khách qua SMS
  7. Mời khách bằng facebook
  8. Phối hợp với hiệp hội ngành hàng mời khách

…………….

 

Hoichotrienlamvn.com luôn mong muốn đồng hành với Quý doanh nghiệp với chi phí tốt nhất.