Dịch vụ

Mời khách tham dự hội thảo

MỜI KHÁCH THAM DỰ HỘI THẢO & TỌA ĐÀM

Một chủ đề Hội thảo & Tọa đàm hay đi đôi cùng với chất lượng người lắng nghe và hiểu bạn nói gì.

            Rất nhiều Hội thảo & tọa đàm đã đi đến thành công rực rỡ khi đã truyền tải được nội dung và chủ để. Tại hội thảo & tọa đàm có sự trao đổi giữa diễn giả và người nghe.

Hội thảo & tọa đàm cần những yếu tố sau để thành công

  1. Chủ để của Hội thảo & tọa đàm
  2. Diễn giả đó là ai ( chuyên gia )
  3. Phối hợp với Bộ ban ngành & hiệp hội ngành hàng nào
  4. Thời gian và địa điểm tổ chức
  5. Đối tượng hướng đến ( người nghe )
  6. Mời khách bằng phương pháp nào để họ đến.
  7. Nhận được gì khi tham gia Hội thảo & tọa đàm

 

Khi quyết định tổ chức Hội thảo & Tọa đàm bạn quan tâm những yếu tố này nhé.