Dịch vụ

Phối hợp với hiệp hội ngành hàng

Việt Nam là một nước đang phát triển rất mạnh mẽ ở khu vực Đông Nam Á. Với những ngành hàng đa dạng và phong phú.

     Để tổ chức thành công Hội chợ Triển lãm tại Việt Nam rất cần sự Ủng hộ và Bảo trợ của Hiệp hội ngành hàng.

hoichotrienlam.vn đã kết nối & hợp tác góp phần tạo nên sự kiện thành công.