Triển lãm

Hardware & HandTools Expo 2024

👨‍💼Hardware & HandTools Expo – VHHE là một sự kiện cung ứng trong nhiều ngành trải dài từ chế tạo, sản xuất, sửa chữa, lắp ráp, xây dựng cho đến mô hình sử dụng thiết bị (DIY) cá nhân, với mục tiêu kỳ vọng vọng sẽ góp phần thúc đẩy ngành cơ khí Việt Nam phát triển.

🤝Ngành hàng trưng bày chính gồm 04 nhóm sản phẩm: Dụng cụ sửa chữa, Thiết bị gia cố, Máy công cụ, Dụng cụ cầm tay.
🤝Sự kiện quy tụ hàng trăm thương hiệu quốc tế uy tín trên thế giới, tạo sự thu hút cho thị trường trong nước, qua đó hấp dẫn các nhà đầu tư hợp tác, cung ứng cho chuỗi liên kết toàn cầu. Ngoài ra Vietnam Hardware & Hand Tools còn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước nâng cao giá trị thương hiệu và thúc đẩy phát triển sản phẩm nội địa.

👨‍💼Hardware & HandTools Expo - VHHE is a serial event ranging from manufacturing, repairing, assembling, and constructing to personal device usage (DIY) with an attempt to further the development of the local mechanical engineering industry.

🤝There will be four major product groups: Repair tools, Reinforcing equipment, Machine tools, and Hand tools which highlight absolute accuracy as the key characters of such products. Interactions between manufacturers and partners will be very important with their experiments and connections, factory surveys and/or distributors fact-finding tours

Gửi cho tôi:

(*) Các mục bắt buộc nhập

Gửi cho tôi:

(*) Các mục bắt buộc nhập

  • Dữ liệu trống
  • Dữ liệu trống
  • Dữ liệu trống