Triển lãm

Vietnam Water Week 2024

💦 Vietnamwaterweek 2023 đã khép lại cùng những dấu ấn đáng nhớ. Với 4 hội thảo quốc tế gắn liền với những vấn đề nóng hổi của ngành cấp thoát nước Việt Nam được trình bày qua hơn 40 tham luận của các tổ chức quốc tế như: World Bank, ADB, GIZ, JICA, WHO, Hội nước Úc, Hội nước Malaysia, Hội nước Indonesia, Hội nước Lào, Hội nước Campuchia,… và các Bộ ngành cơ quan, các chuyên gia đã được đánh giá cao. Nhiều nội dung quan trọng về cơ chế, chính sách đầu tư, tài chính, … biến đổi khí hậu được phân tích với những đề xuất tháo gỡ hợp lý tạo điều kiện cho ngành cấp thoát nước phát triển.

💦 Đặc biệt, gần 200 gian hàng của các công ty đến từ 15 quốc gia đã mang đến nhiều thiết bị, công nghệ tiên tiến được ngành nước hết sức quan tâm. Hàng nghìn khách tham quan là các công ty cấp nước, thoát nước - hội viên của Hội cấp thoát nước Việt Nam cùng giới chuyên môn trong nước, quốc tế đã đến tìm hiểu và xúc tiến thương mại.

💦 Sự tham gia của đông đảo tổ chức quốc tế, Bộ ngành cơ quan nhà nước và toàn bộ các doanh nghiệp cấp nước, thoát nước Việt Nam đã ghi nhận và khẳng định Vietnamwaterweek là triển lãm hàng đầu của ngành Nước tại Việt Nam.

💦 Tiếp nối thành công, Vietnamwaterweek 2024 sẽ được tổ chức từ 06 - 08/11/2024 tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Quốc gia, Số 01 Đỗ Đức Dục, Hà Nội. Ngành cấp thoát nước Việt Nam vui mừng chào đón và hẹn gặp cùng các doanh nghiệp thiết bị, công nghệ ngành nước hàng đầu thế giới tại sự kiện tâm điểm của ngành Nước quốc gia.
Trân trọng,
Hôi Cấp Thoát nước Việt Nam.
—————————
Greeting from Vietnam Water Supply and Sewerage Association – VWSA .
💦 Vietnam Water Week 2023 has ended with memorable marks. With 4 international conferences associated with emerging issues of Vietnam's water supply and drainage industry, presented through more than 40 presentations from international organizations, ministries, agencies, and experts. Many important contents about procedures, investment policies, finance, climate change, etc… were analyzed with appropriate solutions to develop the water supply and drainage industry.

💦 The participation of:
- (1) International Organization: World Bank, WHO, ADB, IWA, SEAWUN (Southeast Asia Water Utilities Nation); AWA, USAID, JICA, Helmhottz Center, Water Stewardship;
- (2) 15 countries/territories: Australia, German, Hungary, Japan, Korea, Netherlands, the US, Finland, Italy, Singapore, China, Taiwan, etc…
- (3) Ministry of Construction, Ministry of Natural Resources & Environmental, Binh Duong People’s Committee & other relevant parties, Ministry of Agricultural & Rural Development, Ministry of Health, Ministry of Planning & Investment, Ministry of Finance, Ministry of Science & Technology, VCCI and
- (4) High-class top leaders of Vietnamese water supply and drainage enterprises in 63 cities/provinces
And
- 200 exhibition booths of companies from 15 countries displayed many advanced equipment and technologies that attract the interests in the water industry.
- Water supply and drainage companies in 63 cities/provinces that are members of VWSA, have investigated and promoted trade here
Has verified Vietnam Water Week as the leading exhibition in water industry of Vietnam.

💦 Following the success, Vietnam Water Week 2024 will be held from November 8th - 10th, 2024 at NECC – National Exhibition Construction Center, Hanoi, Vietnam.
Vietnam Water Week 2024, the right place to meet with the world's leading water industry equipment and technology enterprises.
Best regards,
Vietnam Water Supply and Sewerage Association - VWSA

 

Gửi cho tôi:

(*) Các mục bắt buộc nhập

Gửi cho tôi:

(*) Các mục bắt buộc nhập

  • Dữ liệu trống
  • Dữ liệu trống
  • Dữ liệu trống