Triển lãm

VIIF 2024

HỘI CHỢ QUỐC TẾ HÀNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 2024 - VIIF 2024

Sự kiện xúc tiến thương mại lớn nhất trong năm của ngành công nghiệp Việt Nam

HÔI CHỢ QUỐC TẾ HÀNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (viết tắt là VIIF) là hội chợ, triển lãm quốc tế chuyên ngành máy móc, thiết bị công nghiệp được tổ chức thường niên từ năm 1991 dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và bảo trợ của Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. 

HỘI CHỢ QUỐC TẾ HÀNG CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 2024 - VIIF 2024 năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 28-30/8/2024 tại ICE Hà Nôi. VIIF 2024 dự kiến sẽ có qui mô hơn 9500m2 mặt bằng trưng bày, qui tụ trên 350 các doanh nghiệp trong nước và quốc tế thuộc các ngành nghề như: Máy Móc và Thiết Bị công nghiệp, Máy Công Cụ, Công nghiệp Công Nghệ Thông Minh, Tự Động Hóa, Thiết Bị Điện, Công nghiệp Phụ Trợ ...

Gửi cho tôi:

(*) Các mục bắt buộc nhập

Gửi cho tôi:

(*) Các mục bắt buộc nhập

  • Dữ liệu trống
  • Dữ liệu trống
  • Dữ liệu trống