Triển lãm

STA 2024

SẢN PHẨM TRƯNG BÀY:

AI & dữ liệu

Giải pháp dữ liệu lớn

Học sâu/ Học máy

Trí tuệ nhân tạo, Robot đám mây

Robot cơ sở hạ tầng

Robot giao hàng/phục vụ

Sự giải trí

Giải pháp Nhà thông minh

Linh kiện điện tử

 

ĐƠN VỊ BẢO TRỢ:

Bộ Công Thương (MOIT)

Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Xây dựng

Bộ Khoa học và Công nghệ

Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh

 

ĐƠN VỊ TRUYỀN THÔNG:

Quang Trung Software City (QTSC)

Ho Chi Minh Computer Association (HCA)

Vietnam Internet Association (VIA)

Vietnam Lighting Association (VLA)

Singapore Business Group (SBG)

IISMEX

Smart Cities Americas

Smart City Expo Miami / Smart City Summit & Expo

RL Group Expo

EC Plaza

Electronics Era

Market Expo Group

Maps&Globe

Trade Asia

IoT Global Network

IoT Now

AI Time Journal

Driveply

Devdiscourse

Blocktides

Hijau Media Group

Green In Future

ICT Code Center

Doanhnhan+

Furniture Magazine

Automation Today

Architecture & Life Magazine

Apac CIO Outlook

Exposale

World Battery & Energy Storage Industry Expo (WBE)

 

GIÁ GIAN HÀNG:

Gian hàng tiêu chuẩn: $4,000/ 09m2

Gian hàng đất trống: $3,500/18m2

 

Gửi cho tôi:

(*) Các mục bắt buộc nhập

Gửi cho tôi:

(*) Các mục bắt buộc nhập

  • Dữ liệu trống
  • Dữ liệu trống
  • Dữ liệu trống